Дата / Час

Информация относно Covid-19
За въпроси и отговори относно новия коронавирус се обръщайте към госпожа Тодорина Филева на телефон +35960164001 в РЗИ-Търговище.


Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Удължаване срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12.04.2020 г..
Отвори


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Относно:Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове
След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:
Променя се формата на декларацията за пътуващите.
Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

Отвори


Заповед № РД-01-143 /20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Относно:Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г..
Отвори


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Относно:Облекчен режим на предписване и отпускане на лекарствени продукти.
Отвори


Заповед №100 /18.03.2020 г. на областния управител на област Търговище
Относно:Пропускателния режим в сградата на областна администрация - Търговище.
Отвори


Заповед №130 /17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Относно:Въвеждане на 14 дневен карантинен период.
Отвори


Заповед №129 /16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Относно:Въвеждане на домашна изолация..
Отвори


Заповед №127/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Отвори


Заповед №101/19.03.2020 г. на областния управител на област Търговище
Относно: Изменение на Заповед №91 от 13.03.2020г. на областния управител на област Търговище
Отвори


Актуализирана Заповед №91 /13.03.2020 г. на областния управител на област Търговище
Относно: Извънредно заседание на Областния медицински съвет и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Търговище.
Отвори


Актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България.
Отвори


Заповед №81 /08.03.2020 г.
Относно: Извънредно заседание на Областния медицински съвет.
Отвори


Протокол от 08.03.2020г. от проведено извънредно заседание на Областния медицински съвет - област Търговище
Отвори


Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Регистрирани случаи на COVID19 на територията на областите Габрово и Плевен.
Отвори


Заповед № РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Относно: Регистрирани случаи на COVID19 на територията на областите Габрово и Плевен.
Отвори

Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище