Дата / Час


сряда 09 януари 2019 - 12:42:04
изглед за печат
На 08.01.2019 г., в зала 74 на общинската администрация се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на общината за тази календарна година. На обсъждането присъстваха областният управител на Търговище г-н Митко Стайков, заместник областният управител г-н Панайот Димитров, както и заинтересовани лица и граждани, които имаха възможността да поставят своите въпроси пред общинското ръководство.
Макрорамката на проектобюджета на община Търговище за 2019 г. възлиза на 52 535 886 лева. Приходната част е формирана от планираните собствени приходи, бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви на общината. Общият размер на приходите по проектобюджета на Община Търговище за 2019 г. е 49 711 хил. лева. Увеличението спрямо 2018 г. е над 5 млн. лв. Собствените приходи по проектобюджета за 2019 г. възлизат на 11 806 853 лева. Те са по-високи с 1 594 хил. лева спрямо началния план по проектобюджета за 2018 г. За финансиране на делегираните от държавата дейности от държавния бюджет за 2018 г. са предвидени 27 270 371 лв.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище