Дата / Час


четвъртък 10 май 2018 - 18:29:17
изглед за печат
Днес, 10.05.2018г. в гр. Търговище се проведе информационен ден за представителите на бизнеса от областта. Инициатор на срещата беше Областният управител г-н Митко Стайков, а официални гости на събитието бяха заместник-министъра на икономиката г-н Лъчезар Борисов, г-н Любомир Ганчев – съветник на министъра на икономиката, г-н Християн Султанов – началник на отдел „Програмиране и предоставяне на безвъзмездна помощ“ в министерство на икономиката, г-жа Хатидже Алиева – Председател на Общински съвет – Търговище и г-жа Емине Якубова – заместник-кмет на община Търговище.
На срещата бяха представени инициативи на правителството за подобряване на бизнес средата и икономическото развитие на страната, както и информация за предстоящите процедури за финансиране по Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» през 2018 година.
Зам.-министър Лъчезар Борисов посочи, че през последната година икономическите показатели на страната се подобряват, като безработицата намалява, а средната работна заплата бележи ръст на увеличение с 11%. Като много важен факт, беше изтъкнато, че област Търговище е една от приоритетните области за икономическо развитие. В тази връзка, фирмите от областта, които ще кандидатстват с проекти по оперативната програма ще получат допълнителни бонус точки.
Представителите на бизнеса поставиха различни конкретни въпроси, свързани както с начините на кандидатстване по програмата, така и с пречките пред бизнеса – например неправомерно издаваните болнични листи и нуждата от кадри.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище