Дата / Час


вторник 29 ноември 2016 - 19:52:38
изглед за печат
Днес в пресцентъра на Областна администрация се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ).

На заседанието, д-р Марин Йовов – главен секретар на РЗИ-Търговище запозна членовете на съвета с актуална информация, относно осигуряването на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми за хората от етническите малцинства, в частност на ромите в област Търговище. Той сподели, че сериозен проблем представлява здравната неосигуреност особено сред ромското население. Тъй като много роми не са здравноосигурени, те не могат да ползват здравни услуги, рядко прибягват до превантивна медицинска помощ и разчитат най-вече на спешната медицинска помощ. По данни на РЗОК-Търговище процентът на неосигурените лица в област Търговище продължава да се задържа висок – средно около 25%, като за 2015 г. те са 24.5%, а за 2016 г.- 24.7%.

Д-р Йовов заяви, че за постигане на ниско ниво на заболеваемост от ваксинопредотвратими болести към РЗИ-Търговище функционира имунизационен кабинет, обслужван от екип - лекар и младши експерт. Традиционно мащабна е дейността на кабинета по време на противогрипната кампания през месеците октомври – ноември. Ежегодно се сформират мобилни екипи за имунизиране без откъсване от производствения процес - на място. През изминалата противогрипна кампания са извършени 855 имунизации. От започване на противогрипната кампания през м. септември 2016 г. до момента през кабинета са преминали близо 760 лица.

В изпълнение на писмо на Министерство на здравеопазването и дейностите за 2016 г. по Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите с приоритет „Здравеопазване“, от РЗИ-Търговище е направено запитване до лечебните заведения на територията на областта за евентуална готовност от тяхна страна за извършване на профилактични прегледи на лица в неравностойно положение чрез мобилни кабинети в съответните общини. Две лечебни заведения са изявили готовност за участие - МБАЛ-Търговище с акушеро-гинекологичен кабинет и МБАЛ-Попово с акушеро-гинекологичен кабинет и педиатричен кабинет.

„В област Търговище има компактни групи ромско население и селища, значително отдалечени от лечебните заведения, осъществяващи специализирана медицинска помощ. В случай, че има възможност, предложихме на МЗ да ни бъдат отпуснати за извършване на профилактични прегледи един педиатричен и един акушеро-гинекологичен кабинет, като последния да се ползва по график от двете лечебни заведения в общините Търговище и Попово“, заяви д-р Йовов. Той добави, че е необходимо е да се положат допълнителни усилия и да се преразпределят съществуващите финансови, институционални и човешки ресурси за подобряване

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище