Дата / Час


понеделник 27 юни 2016 - 11:52:06
изглед за печат
На 21 и 22 юни 2016 г. в Голф и Спа комплекс „Лайтхаус“ в гр. Балчик се проведе редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР). С право да гласуват и вземат решения присъстваха 27 членове на РСР, в който съгласно чл. 18, ал. 4 от Закона за регионалнио развитие (ЗРР), са включени представители на 12 министерства, областните управители и представители на общините от четирите области на Североизточен район, както и представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.

Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Детелина Николова, Областен управител на област с административен център Добрич, председател на РСР СИР с мандат 01.01-30.06.2016 г.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 23 юни 2016 - 11:23:29
изглед за печат
Уважаеми колеги от държавната администрация,

Приемете моите сърдечни поздрави и благопожелания по повод 23 юни –Ден на служителите в държавната администрация!

Днешния ден е повод да изразя своето уважение и благодарност към всички Вас – професионалистите от териториалните звена на изпълнителната власт, които провеждате държавната политика и изпълнявате високите й цели, основани на принципите на законност, лоялност и отговорност пред обществото!

Желая на всички Вас здраве, търпение и всеотдайно изпълнение на служебните задължения!

Светлин Бонев

Областен управител на област Търговище

Областна администрация Търговище

понеделник 20 юни 2016 - 14:13:49
изглед за печат
Църквата „Света Троица“ в кв. Въбел отбеляза храмовия си празник днес. Празникът започна с тържествена Света литургия, след което по традиция беше извършен водосвет с освещаване на празничния курбан за здраве на жителите и гостите на квартала. Празника уважиха областният управител Светлин Бонев, кметът на Търговище д-р Дарин Димитров и неговия заместник Валентин Велчев.

Днес, когато православната църка отбелязва Свети Дух е и празникът на кв. Въбел. По този повод църковното настоятелство и читалищното ръководство при НЧ "Развитие – 1904" организират празнична програма. От 18.30 ч. на площада ще се проведе концерт, в който ще вземат участие съставите към местното читалище, „Руски клуб ”- Търговище и Клуб „Джумалийци”.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 16 юни 2016 - 16:18:27
изглед за печат
Областният управител Светлин Бонев бе домакин на среща между експерти на Министерство на земеделието и храните и животновъди от област Търговище.

По време на срещата бяха дискутирани проблемите на животновъдите и най-вече онези, които не могат да бъдат решени на областно ниво. Бяха обсъдени още и ниските изкупни цени на млякото, употребата на растителни продукти и контрол на общински пасища от страна на местните администрации и кметове.

Относно ниската изкупна цена на млякото, Д-р Златка Възелова - директор на дирекция „Животновъдство“ в МЗХ поясни, че ръководството на министерството е предприело редица срещи и искания до Европейската комисия за финансово подпомагане.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 09 юни 2016 - 14:32:39
изглед за печат
Областният управител Светлин Бонев беше гост на празничния концерт посветен на 110-годишнината от създаването на Народно Читалище „Развитие-1906“ – с. Буховци. Г-н Бонев благодари на читалищното ръководство, затова че чрез своята активна дейност читалището обогатява духовния и културен живот, съхранява българските традиции и обичаи.

В празничната програма взеха участие местните самодейни състави, ПТА „Мизия“, Дамян Иванов и Детската формация при Читалището в гр.Лозница.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 08 юни 2016 - 13:39:09
изглед за печат
В Областна администрация Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище, председателствано от зам.областния управител Стефан Иванов.

На заседанието, Кремена Калчева - представител на Дирекция „Регионална служба по заетостта“-гр. Русе представи кратка информация за схема „Обучения и заетост“ от ОПРЧР 2014-2020 г. Тя поясни, че основната цел на схемата е интеграцията на безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост. Допустимите целеви групи по проекта са безработни лица на възраст над 29 г., с основно или по-ниско образование, продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца, безработни на възраст над 54 години.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

събота 04 юни 2016 - 16:13:26
изглед за печат
Областна администрация – Търговище се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“. Екипът от служители на администрацията избраха да почистят парк „Борово око”, като го превърнаха в приятно място за отдих и почивка.

Кампанията „Да изчистим България” е най-големият обществен проект у нас и Областна администрация- Търговище участва активно в него от самото му начало. През 2016 г. основният партньор на кампанията - Министерството на околната среда и водите , чрез Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда, подкрепя усилията на всички доброволци, 265 общински и 28 областни администрации за участие в кампанията. Главната роля в инициативата е поверена на гражданите, които с действията и начина си на мислене, могат да се превърнат от доброволци за един ден в неизменни посланици на идеите на кампанията.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  1 2 3 ... 137 [138] 139 ... 159 160 161

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище