Дата / Час


петък 18 октомври 2019 - 23:37:32
изглед за печат
Днес - 18.10.2019 г., министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова посети предприятията от групата на "Тракия глас България в индустриалната зона на Търговище. Визитата бе във връзка с разширяването и увеличаването на капацитета на енергийната инфраструктура в района на град Търговище. При посещението г-жа Петкова бе придружавана от областния управител г-н Митко Стайков, както и от д-р Дарин Димитров.
Министър Петкова се запозна с дейностите по разширяване на подстанция „Търговище запад“ на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, която захранва директно производствените предприятия на „Тракия глас България“ ЕАД. Проектът е на стойност 3 млн. лв. и предвижда да бъде монтиран нов трансформатор за гарантиране надеждното електроснабдяване на предприятията, разположени в Индустриалната зона на града.
Тя проследи и напредъка по изграждане на нов газопровод, който ще осигури увеличаване капацитета за пренос на природен газ към предприятията на „Тракия глас България“ ЕАД. Обектът на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще осигури допълнителни количества природен газ, предвид повишената консумация на природен газ в района.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 17 октомври 2019 - 17:14:36
изглед за печат
Днес – 17.10.2019 г., представители на Областна администрация – Търговище бяха гости на тържество в СУУУС „Свети Иван Рилски” – Търговище, организирано по случай 19 октомври – патронен празник на училището.
По повод празника и във връзка с отбелязването на 108 години от създаването на учебното заведение, заместник областният управител г-н Панайот Димитров изпрати поздравителен адрес до директора на СУУУС г-н Росен Милачков и педагогическия колектив, като им пожела много здраве, вдъхновение и успехи както в личен, така и в професионален план. „Продължавайте все така мъдро и с вяра, с постоянство да чертаете житейския път на своите ученици” – се чете още в поздравлението на г-н Димитров.
Специализираното училище за ученици с увреден слух е едно от трите подобни образователни институции в страната и е единственото на територията на Североизточна България. През настоящата 2019-2020 учебна година в него се обучават и възпитават общо 52 деца и младежи на възраст между 6 г. и 18 г. от общо девет области.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 17 октомври 2019 - 16:43:08
изглед за печат
В Областна администрация Търговище пристигнаха бюлетините за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Те ще се съхраняват в администрацията под постоянна 24-часова охрана.
Общия броят на бюлетините за общински съветници и кметове е 283900. В законоустановения срок бюлетините, всички книжа и материали ще бъдат раздадени на общинските администрации на територията на област Търговище.
266 избирателни секции ще бъдат разкрити в област Търговище за изборите на 27 октомври.
В община Попово ще има 53 секционни избирателни комисии, в община Омуртаг - 56, в община Търговище - 105, в община Опака - 12, и в община Антоново – 40 в това число влизат подвижни избирателни секции, както и секции разкрити в болнични заведения.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 16 октомври 2019 - 13:13:46
изглед за печат
Днес – 16.10.2019 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков се срещна с районния мюфтия г-н Назиф Расимов. Повод за срещата бе желанието на духовното лице да изкаже своята благодарност за съдействието, което областният управител оказа при осигуряването на средства за ремонт на три джамии в областта.
Районното мюфтийство в Търговище е потърсило съдействието на г-н Митко Стайков за осигуряване на финансиране за наложителни ремонти на джамии в област Търговище. След намесата на областния управител, дирекция "Вероизповедания" към Министерски съвет отпусна средства за обновяване на Сахат джамия в гр. Търговище и на молитвените домове в селата Рътлина и Врани кон, община Омуртаг. Общият размер на отпуснатите средства е 38 000 лв. Предстои експерти от Джамийското настоятелство да посетят Търговищка област, като на място извършат обследване на необходимите ремонтно-възстановителни дейности.
„Ние помагаме на всички. Както съдействаме за обновяване на християнски храмове, така работим и за набиране на средства за ремонт на мюсюлмански молитвени домове” – заяви областният управител. А от своя страна г-н Назиф Расимов благодари за сътрудничеството, както и за добрата съвместна работа между мюфтийството и държавата.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 15 октомври 2019 - 14:33:57
изглед за печат
Днес, 15.10.2019г., заместник областният управител г-н Панайот Димитров ръководи редовното ежеседмично заседание на Областната епизоотична комисия, във връзка с болестта Африканска чума по свинете (АЧС).
През изминалата седмица са открити три нови огнища на болестта в областите Шумен и Пловдив. Положителни проби са получени при две диви прасета и при една свиня от породата източнобалканска.
В област Търговище епизоотичната обстановка е спокойна.
Следва да се има предвид, че във връзка с новооткритото огнище в община Върбица, област Шумен, със заповед на директора на Българската агенция по безопасността на храните са обявени зони за контрол. В подзона Б попада с. Драгановец, община Търговище, където ловната дружинка следва да ловува при стриктно спазване на правилата за биосигурност и без кучета.
Директорът на Държавно горско стопанство – Търговище инж. Стела Атанасова информира членовете на комисията, че продължават дежурствата на р-т „Ловна среща“, във връзка с открито в района в началото на месеца диво прасе, заразено с АЧС. При ежедневните претърсвания няма открити други мъртви свине.
Представителите на ловците докладваха, че отстрелът на диви свине е повишен значително – съответно 155 и 110 отстреляни животни на 5-6 и 12-13 октомври.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 11 октомври 2019 - 17:09:50
изглед за печат
Днес, 11.10.2019г., заместник областният управител г-н Панайот Димитров ръководи заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище.
Основната цел на заседанието беше да се обсъдят резултатите от второто за тази година анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила. Проучването се проведе в периода 01 август – 20 септември 2019 г. от Агенцията по заетостта.
Според данните 16% от фирмите в област Търговище ще имат необходимост от нов персонал през следващите 12 месеца.
Запазва се тенденцията за търсене на медицински специалисти, шофьори и инженери.
Намаляват значително потребностите от работници без квалификация (от 495 неквалифицирани работници през първото проучване на 159 по време на настоящото), като от тази група ще се търсят общи работници, куриери и носачи.
Нараства делът на работодателите, имащи намерение да осигуряват постоянна заетост, за сметка на сезонната и краткосрочната работа, което очертава благоприятна перспектива пред областната икономика.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 11 октомври 2019 - 15:52:41
изглед за печат
Днес, 11.10.2019 г., под председателството на областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков се проведе извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Търговище при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище за 2020 г. в размер на 20 000.00 лв., на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВИК.
2. Разни.
На заседанието присъстваха представителите на четири от общо пет общини-членове на Асоциацията: Търговище, Омуртаг, Антоново и Опака. По време на заседанието упълномощените представители приеха препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Търговище за 2020 г. да бъде в размер на 20 000, 00 лева.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 139 140 141

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище