Новина: Областният управител пое ангажимент за решаване на проблема с водоснабдяването в селата Обител и Чернокапци
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
вторник 05 февруари 2019 - 17:01:40

Днес, 05.02.2019 г., областният управител на Търговище г-н Митко Стайков посети омуртажкото село Обител. Поводът са подадени жалби от страна на жители на селата Обител и Чернокапци, в които те се оплакват от липсата на питейна вода в населените места. В техните сигнали се твърди, че от месеци в Обител е въведен режим на водата, а в Чернокапци няма от два месеца.
В жалбата си жителите от Обител твърдят, че от 30 години питейната вода не достига и за Чернокапци се подава единствено, ако остане излишна. Същевременно жителите на Чернокапци твърдят в своята жалба, че от два месеца няма никаква вода в селото, тъй като денонощно около изпускателния кран дежурят хора от Обител, които недопускат служители на ВиК да пуснат водата към Чернокапци.


Губернаторът реагира своевременно и проведе в Обител съвместна среща с кмета на селото Исмет Ереджебов и представители на ВиК дружеството. Заедно те обсъдиха различни варианти за решаване на проблема с водоснабдяването на двете села. Областният управител пое ангажимент да съдейства и да потърси още тези дни експертна помощ от „Напоителни системи” ЕАД. От своя страна представителите на ВиК ще обмислят и ще проучат няколко възможности за избор на алтернативни водоизточници за двете села. По време на разговорите стана ясно още, че в населените места има некоректни платци. В тази връзка областният управител настоя кметът на Обител да проведе срещи с длъжниците на ВиК, които своевременно да погасят дължимите суми. Губернаторът ще продължи да търси съдействие от компетентните органи, докато се реши изцяло проблемът с водоснабдяването в селата.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://www.tg.government.bg/news.php?extend.798 )