Новина: 72-ри Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета - Козлодуй – Околчица“ 2018 г.
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
понеделник 02 април 2018 - 14:49:25

Походът се провежда всяка година от 27 май до 2 юни, в една походна колона по 120- километровия „Ботев път“ от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския балкан. Тази година той ще премине под патронажа на г-жа Цвета Караянчева, Председател на 44-то Народно събрание на РБ със съдействието на Министерски съвет, Министерство на образованието и науката, Министерство на туризма, Регионалните управления по образованието, Български туристически съюз и СКО „Леденика“ Враца и общините, през чиито територии преминава походът.
За провеждане на 72-рия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета - Козлодуй – Околчица“, 2018 г. Областна администрация - Враца разработи Регламент, определящ реда и начина на участие в туристическата проява.
Областна администрация - Враца осигурява: почистване и обезпаразитяване на маршрута и биваците; полеви мивки, мобилни тоалетни кабини е душ контейнери; екипи на ЦСМП - Враца, ОД на МВР - Враца, РД ПБЗН – Враца; придвижването на всички автомобили до биваците се извършва в организирана автоколона при спазване на Закона за движение по пътищата; културно-художествена програма; транспорт за бивачните съоръжения на ученическите групи; автобусен транспорт от гр. Враца до гр. Козлодуй на 27.05.2018 г. и от връх Околчица до гр. Враца на 02.06.2018 г. за ученическите групи; храна и питейна вода за учениците и техните ръководители, участници в похода (три пъти дневно), съгласно утвърдено меню, отговарящо на изискванията на националното законодателство за здравословно хранене на ученици. Всички желаещи да участват в похода трябва да изпратят попълнена заявка (приложение 1 за ученически групи) или (приложение 2 за туристическа група/индивидуални пълнолетни лица) за участие в срок до 11.05.2018 г. на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ № 1, Областна администрация - Враца или сканирана с подпис и печат на електронна поща: obl-vr@vratsa.government.bg.Новина от Областна администрация Търговище
( http://www.tg.government.bg/news.php?extend.551 )