Новина: В областна администрация – Търговище се проведе обучение за внедряване на модела CAF – II част.
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
сряда 14 февруари 2018 - 17:27:59

Днес, 14.02.2018г.,областният управител присъства на обучението в пресцетъра на областна администрация – Търговище за внедряване на модела CAF – II част.
Лектор бе г-жа Пенка Йорданова. На обучението участваха и членовете на групата по самооценка. Разгледан бе доклада за самооценка по прилагане на CAF за 2017г и бяха приоритизирани мерките в доклада. Предстои изготвяне на план за подобрение , които ще бъде представен на областния управител г-н Митко Стайков от Групата за самооценка, след което трябва да бъде одобрен и да започне да се прилага.

Новина от Областна администрация Търговище
( http://www.tg.government.bg/news.php?extend.506 )