Новина: Заседава Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
понеделник 04 декември 2017 - 16:17:15

Днес, 04.12.2017г.,областният управител г-н Митко Стайков ръководи заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Търговище. Членове на съвета са представители на държавните структури от област Търговище, общини, Административен съд – Търговище и синдикати. Всички те представиха антикорупционните мерки и практики, прилагани в техните организации, като например съществуващите телефони за корупционни сигнали, разглеждането на писмените сигнали от граждани, както и взаимодействието им с централните инспекторати при наличие на корупционен сигнал. Следващото заседание на съвета ще бъде през първото тримесечие на 2018г., когато ще се приеме обобщен годишен доклад и програма за дейността.

Новина от Областна администрация Търговище
( http://www.tg.government.bg/news.php?extend.464 )