Новина: Няма постъпили сигнали за корупция в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Търговище
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
сряда 29 март 2017 - 21:20:49

Няма постъпили сигнали за корупция в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията (ООСППК) - Търговище, стана ясно на заседание, проведено днес под председателството на заместник областния управител на Област Търговище Недко Иванов. Приети бяха отчета за дейността през 2016 г. и програмата за работа на съвета през 2017 г.

Три са основните приоритети, по които ще се работи: Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена; Противодействие на корупцията по високите етажи на властта; Създаване на среда на обществена нетърпимост към корупцията.

Секретарят на ООСППК Татяна Тодорова представи и резултатите от проведено анкетно проучване за мнението на гражданите по въпроса за корупцията в публичните институции. Проучването е осъществено в периода април-декември 2016 г. сред 641 потребители на административни услуги в НАП, РЗИ, РДСП, Митническо бюро – Търговище и др.

Масово анкетираните са отговорили, че не са им искани пари за предоставянето на определена административна услуга. 79% от гражданите са посочили, че служителите в тях нямат възможност за корупция. Едва 10% от анкетираните смятат, че възможност за корупционни практики имат само ръководителите на тези институции.

Резултатите от анкетата са публикувани на сайта на Областна администрация – Търговище. http://tg.government.bg/page.php?60Новина от Областна администрация Търговище
( http://www.tg.government.bg/news.php?extend.259 )