Новина: Студенти от Икономически университет-Варна посетиха Областна администрация Търговище
(Категория: Ден на отворените врати)
Публикувано от admin
сряда 20 април 2016 - 15:02:27

Днес, в Областна администрация Търговище се проведе „Ден на отворените врати” със студенти от Икономически университет-Варна, специалност „Строителство и недвижими имоти“. Студентите бяха посрещнати от областния управител Светлин Бонев, който ги запозна със своята работа и правомощията си. „Преходът от образование към първата работа е важен момент в живота на Вас, младите хора, тъй като определя перспективите за професионално развитие, потенциала за доходи и социалното положение в дългосрочен план“, заяви пред младежите областният управител.

В рамките на посещението, студентите бяха запознати с дейността на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Те получиха подробна информация за структурата в администрацията и за цялостната организация на работния процес. Беше им пояснено какви документи се налага да бъдат издавани, както и нормативните разпоредби, на които се базира работата в институцията.Никола Станчев-ръководител на един от най-големите проекти от Инвестиционната програма на община Търговище по ОП „Регионално развитие“, представи пред младите хора проект „Повишаване качеството на живот чрез подобряване физическата среда в град Търговище“, чрез който беше обновена централна част на града. Той ги запозна с етапите на реализация, както и с най-често срещаните трудности при разработването на проекти.

След презентацията в сградата на Областна администрация, студентите разгледаха градския площад, Регионалното депо за твърди битови отпадъци и пречиствателната станция. По време на обиколката, те имаха възможността да задават въпроси си лично на главния инженер на община Търговище Димо Димов.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://www.tg.government.bg/news.php?extend.147 )