Новина: Областна администрация ще се включи в Националната кампания „Великден за всеки“
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
сряда 13 април 2016 - 13:35:41

Областна администрация Търговище ще се включи в Националната кампания „Великден за всеки“ – Дари празник на баба и дядо“, която се провежда под патронажа на омбудсмана на Република България.

Целта на инициативата е да бъдат подпомогнати с ваучери за 20 лв. най-нуждаещите се пенсионери. Техните притежатели ще могат да пазаруват в 5 000 магазина в цялата страна. Разпределението на боновете ще става по предварително раздадени списъци от пенсионерските клубове по места и със съдействието на местната власт.

Средствата се набират по банкова сметка в СИБАНК, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, чийто титуляр е Български червен кръст.

IBAN: BG03BUIB98885029906100
Банков код:BUIBBGSF
Или със SMS 1255 – на стойност 1 лев, освободен от ДДС
Изрично условие на кампанията „Великден за всеки“ е, при попълване на платежно нареждане да се посочва общината, за която се прави паричното дарение. Целта е децентрализация на набраните средства, така че да е ясно с какъв паричен фонд разполага всяко от населените места и със съответната набрана сума да се купят ваучери за храна.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://www.tg.government.bg/news.php?extend.144 )