Дата / Час


петък 04 януари 2019 - 12:47:39
изглед за печат
Днес, 04.01.2019 г., в Областна администрация Търговище ще бъдат издадени четири броя удостоверения от новорегистрираната административна услуга заверка-апостил. Това е услуга, която се извършва от областната администрация и касае само документи по гражданско състояние, издадени от общинските администрации от типа: акт за раждане, удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници и др. До сега тази услуга се извършваше само в Министерството на външните работи (МВнР). С въведените промени се облекчават гражданите, като им спестяват ползването на посредник за услугата или пътуване до МВнР и се намалява административната тежест.
Документът може да бъде заявен лично от лицето, може да бъде поискан и от друго лице, както и от фирми-посредници, които до сега са извършвали тази услуга. Услугата се извършва не само за жители на област Търговище, но и за всички граждани на страната. Таксата е 15 лв. , а валидността на апостилa е безсрочна.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище