Дата / Час


четвъртък 09 август 2018 - 16:49:27
изглед за печат
Днес, 09.08.2018г., по инициатива на Областния управител г-н Митко Стайков се проведе работна среща с ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – София и представители на общини и общински съвети в област Търговище.
Повод за среща бяха последните изменения в Закона за водите и срочните ангажименти на общините, които произтичат от това.
В срещата участваха г-н Петър Горновски – Председател на ДАМТН, ген. Кирил Войнов – Зам.-председател на ДАМТН и г-н Николай Николов – Главен секретар на ДАМТН.
С последните изменения на Закона за водите се създаде Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Дружеството ще извършва комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост, като за целта държавата с решение на Министерския съвет ще му предоставя имущество, в т. ч. и язовирите, чиято собственост общините са прехвърлили безвъзмездно на държавата. В тази връзка в срок до 8 октомври т.г. кметовете на общини следва да подадат заявление до Министъра на икономиката за общинските язовири, които желаят да прехвърлят на държавата. Заявлението се придружава от решение на съответния общински съвет.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище