Дата / Час


понеделник 30 януари 2017 - 16:19:21
изглед за печат
В Областна администрация Търговище беше представен проект „Младежки информационно-консултантски център“, разработен от Сдружение „Бизнес център- Бизнес инкубатор-Търговище”. Проектът е одобрен за финансиране от Министерството на младежта и спорта, като общата му стойност е 38 537 лв. Собственият финансов принос на СНЦ „Бизнес център-Бизнес инкубатор- Търговище” е в размер на 3 994 лв. Партньор в реализирането на проекта е Областна администрация Търговище.

Целевата група са млади хора на възраст от 15 до 29 г., като идеята е в проектните дейности да се включат минимум 300 младежи от Търговище, Антоново, Омуртаг, Попово и Опака. Основната цел е да бъдат създадени предпоставки за подобряване качеството на живот и реализация на младите хора, повишаване на мотивация им по отношение на тяхното личностно развитие и др.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище