Дата / Час


четвъртък 01 август 2019 - 16:54:33
изглед за печат
Днес, 01.08.2019г., заместник областният управител г-н Панайот Димитров свика ежеседмично заседание на Областната епизоотична комисия. Заседанието беше свикано във връзка с усложнената обстановка и нарастване на констатираните случаи на болестта Африканска чума по свинете в страната и писмо с изх. №91-726/29.07.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.В заседанието участваха членовете на Областната епизоотична комисия, както и представители на общините, Областно пътно управление, представители на всички индустриални свиневъдни стопанства и ферми тип А от територията на областта.г-н Панайот Димитров запозна присъстващите с писмото от МЗХГ, с което са дадени категорични указания в 20 км. зони около индустриалните ферми да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор“. Срокът за изпълнение на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им за Северна България изтече на 31.07.2019 г. След изтичане на посочения срок се пристъпва към умъртвяване на животните от ОДБХ – Търговище.

Съобщи, че на територията на област Търговище има четири индустриални ферми – в с. Алваново и с. Буйново, общ. Търговище, с. Садина, общ. Попово и град Попово.

Д-р Тодорова от ОДБХ – Търговище съобщи, че в трите работещи кланици има 12-часово дневно присъствие на ветеринарен лекар от Дирекцията и 12-часово нощно присъствие на органите на МВР, с цел да не може да се внесат в тях немаркирани свине. В транжорните се осъществява ежедневен контрол, екарисажните коли се пломбират от тяхна страна.

Д-р Иванова от ОДБХ призова Община Търговище да определи още една трупосъбирателна яма в района на селата Алваново и Буйново, а Община Попово - още четири ями в четирите посоки на общината, с оглед да не се транспортират умъртвени и мъртви животни на дълги разстояния и да не се разнася заразата.
Информира, че във вилната зона на град Търговище срещу завода на „Кока Кола“ е било подхвърлено умряло прасе, същия случай го има и в с. Пробуда. Апелира към всички кметове на населени места и всички граждани да не укриват животните си, при констатиране на умряло животно да уведомяват ветеринарните лекари и да не ги захвърлят, защото това води до разпространение на заразата.

Г-н Митко Стайков отново призова всички органи на местно ниво, териториалните структури да оказват пълно съдействие при прилагане на мерките по отношение на болестта Африканска чума по свинете.

Всички членове на Областната епизоотична комисия взеха единодушно следните решения:

До 02.08.2019 г. да се изготви график и да започне незабавно евтаназирането на останалите домашни прасета в задните дворове, попадащи в обхвата на 20 км. зони от индустриалните ферми. Общините до 02.08 да предоставят информация на ОДБХ за наличните свине по населени места.Информация за населените места попадащи в 20 км зони: ТУК

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище