Дата / Час


вторник 30 октомври 2018 - 16:40:23
изглед за печат
Днес, 30.10.2018г., областният управител на Търговище г-н Митко Стайков участва в работна среща, която се проведе в Хотел „Дунав Плаза“, гр. Русе. Тя бе по повод изпълнението на проект, целящ повишаване капацитета на малките и средни предприятия в областта на туризма. Целта бе да се обсъди възможността за подобряване конкурентоспособността на малките и средни предприятия в туризма чрез повишаване информираността им и осигуряване на улеснен достъп на националния и международен пазар чрез участия в разнообразни събития, като изложения и панаири. В срещата участваха областният управител на Русе – Галин Григоров, главният секретар на Областна администрация Разград - г-н Михаил Тодоров, представители на местната и държавната власт, както и на Българската православна църква.
По време на работното заседание бяха представени специфичните цели на проекта. Те са насочени към изграждането на Организациите за управление на 9-те туристически района в страната, които от една страна ще помогнат за създаване на механизъм за взаимодействие между фирмите и туристическите организации, а от друга ще запълнят празнината в управлението и маркетинга на дистанциите между местното и националното ниво.
В тази връзка ще бъде разкрит и по един офис на Организацията за управление на туристическите райони във всеки от 9-те туристически района, а именно в Русе, Велико Търново, София, Пловдив, Казанлък, Благоевград, Смолян, Варна и Бургас. Фокусът на дейност ще бъде поставен върху извършването на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в отделните райони, изготвянето на анализи и прогнози за туристическото развитие, разработването на маркетингови стратегии и комуникационни планове за всеки от туристическите райони, както и провеждането на активна реклама на туристическите продукти на съответния регион.
Инициативата се реализира по проект „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“, изпълняван от Министерство на туризма и финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище