Дата / Час


четвъртък 09 август 2018 - 09:43:53
изглед за печат
Областна администрация – Търговище информира, че от началото на август 2018 г. Агенцията по заетостта стартира второто за 2018 г. проучване на потребностите от работна сила. То се провежда съгласно чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта два пъти в годината със съдействието на Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те административни области в страната.
В периода до 17 септември 2018 г. работодателите отново могат директно в on-line анкетен формуляр да посочат обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри. Целенасочено анкетиране ще се проведе сред статистическа извадка на работодатели с различни характеристики за териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и др. Целта е да се получи информация за търсените от бизнеса през следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила. Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.

За целта е актуализиран и облекчен по отношение на брой въпроси използваният за проучването през м. февруари електронен анкетен формуляр, чрез който да се организира и проведе проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
Очакваме всички работодатели на територията на област Търговище да се включат активно в проучването, което ще даде полезна информация на всички участници в трудовия пазар, както и насоки за развитието на работната сила.
Крайният срок за попълване на анкетният формуляр е 17.09.2018г.
Каним всички работодатели да попълнят анкетния формуляр тук
През февруари 2018 г. се проведе пилотно първото проучване на потребностите от кадри. В него се включиха на доброволен принцип 5012 различни по вид, икономическа дейност и големина фирми и организации от публичния, частния и неправителствения сектор. Резултатите от проучването най-общо показаха, че в краткосрочен (през следващите 6 месеца) и средносрочен план (след 3-5 години) българските работодатели ще продължат да търсят средно- и висококвалифициран персонал, в т.ч. икономисти, инженери, машинни оператори, продавачи, готвачи и др. Подробна информация за първото анкетното проучване е публикувана на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила”.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище