Дата / Час


петък 03 август 2018 - 11:59:11
изглед за печат
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до км 327+260, на територията на община Търговище, област Търговище и община Шумен, област Шумен, подробно описани в Решение № 527 на Министерския съвет от 2018 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2 „София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“, част от който е и Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В изпълнение на чл.34б, ал.2 от ЗДС, с текста на РМС №527 от 26.07.2018г. можете да се запознаете тук

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище