Дата / Час


понеделник 02 юли 2018 - 16:43:04
изглед за печат
Днес, 02.07.2018 г. в пресцентъра на Областна администрация Търговище се проведе обществено обсъждане на проекта на Концепция на Закона за социалните услуги. Областният управител г-н Митко Стайков откри срещата, в която участваха заместник-областният управител Панайот Димитров, представители на общините, началникът на РУО Търговище, директорът на ДБТ Търговище, представители на социалните дирекции, неправителствени организации и други.
Г-н Митко Стайков посочи, че целта на общественото обсъждане е осигуряване на публичност и прозрачност на всеки етап от разработването на новото законодателство в областта на социалните услуги, както и включването с мнения и предложения на възможно най-широк кръг лица и заинтересовани страни. Всички получени предложения и мнения ще бъдат обсъдени в работна група към МТСП с цел финализиране на концепцията.
Директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ г-жа Гергана Георгиева запозна присъстващите с проекта на Концепция на Закона за социалните услуги, като представи основните аспекти на документа. Към настоящия момент на територията на област Търговище са разкрити и действат 61 броя услуги, като 28 от тях са държавно делегирани, а 33 финансирани от други източници. Като проблем г-жа Георгиева изтъкна, че над 70% от услугите са съсредоточени в областния център, но изрази надежда, че с новия закон ще се предостави възможност една услуга да се ползва от няколко общини, което ще бъде в полза на хората в различните населени места.
С проекта на Концепцията на Закон за социалните услуги можете да се запознаете тук.
В срок до 05.07.2018г. всички желаещи могат да представят своите мнения и предложения по документа на e-mail: oblast@tg.governemnt.bg

center]


[/center]

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище