Дата / Час


сряда 14 февруари 2018 - 17:31:38
изглед за печат
Днес,14.02.2018г., в Областна администрация Търговище се проведе първата работна среща на комисията по изготвяне на областна здравна карта, назначената от Министъра на здравеопазването. Председател на комисията е областният управител Митко Стайков, а нейни членове са по двама представители на Регионалната здравна инспекция, Районната здравноосигурителна каса, Районната колегия на Българския лекарски съюз, по един представител на Районната колегия на Българския зъболекарски съюз, Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, както и по един представител от петте общини на територията на област Търговище.
Областните здравни карти се създават след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения. При изработването й комисията е длъжна да съобрази и достъпа до медицинско обслужване на населението, живеещо в труднодостъпните и отдалечени райони на областта. Оценката се отразява в анализ на състоянието на системата на здравеопазване в областта, съдържащ синтезирана аналитична информация.

Срокът за изготвянето на Областната здравна карта и представянето й в Министерство на здравеопазването е 23 февруари 2018 г.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище