Дата / Час


сряда 14 февруари 2018 - 17:27:59
изглед за печат
Днес, 14.02.2018г.,областният управител присъства на обучението в пресцетъра на областна администрация – Търговище за внедряване на модела CAF – II част.
Лектор бе г-жа Пенка Йорданова. На обучението участваха и членовете на групата по самооценка. Разгледан бе доклада за самооценка по прилагане на CAF за 2017г и бяха приоритизирани мерките в доклада. Предстои изготвяне на план за подобрение , които ще бъде представен на областния управител г-н Митко Стайков от Групата за самооценка, след което трябва да бъде одобрен и да започне да се прилага.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище