Дата / Час


сряда 10 януари 2018 - 16:05:13
изглед за печат
В областна администрация Търговище се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
Днес, 10.01.2018г., областният управител г-н Митко Стайков ръководи заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Търговище. Заседанието е във връзка с проведена среща на Главния прокурор на Република България, Министъра на вътрешните работи и Министъра на регионалното развитие и благоустройство, относно зачестилите пътно-транспортни произшествия на пешеходни пътеки. В резултат на проведеното заседание комисията реши:
1. Назначаване на комисии по общини
2. График за провеждане на проверките
3. Срок за извършване
Комисиите да извършат проверки по състоянието на пешеходните пътеки в урбанизираните и извън урбанизираните територии на областта, както и да предложат адекватни мерки за привеждане на пешеходните пътеки, съгласно Наредба №2/17.01.2001г. за сигнализацията на пътища в пътна маркировка. В състава на комисиите влизат представители на ОД на МВР, Областно пътно управление, областна администрация, общините и Регионалното управление на образованието. Срокът за извършване на проверките е 20 февруари.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище