Дата / Час


четвъртък 07 декември 2017 - 13:55:05
изглед за печат
Днес, 07.12.2017 г. областният управител г-н Митко Стайков проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК Търговище, на която той е председател. С единодушие членовете на асоциацията приеха присъединяването на Община Попово и Община Опака в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Търговище.

Консолидирана асоциация по ВиК в областта е изискване на Европейския съюз, съгласно което всички нейни членове ще могат да кандидатстват по програми за европейско и национално финансиране, с цел подобряване на инфраструктурите.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище