Дата / Час


четвъртък 30 ноември 2017 - 17:36:22
изглед за печат
Днес, 30.11.2017г. се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Търговище, ръководено от областния управител г-н Митко Стайков. Основна тема на заседанието беше обсъждането на междинната оценка наОбластната стратегия за развитие (2014-2020г.), както и нейното актуализиране. Данните сочат, че към средата на периода на действие на стратегическия документ с най-добро изпълнение е приоритетът за подобряване на техническата инфраструктура. С най-ниски отчетени резултати са приоритетите, насочени към туризма, междуобщинското сътрудничество. Въз основа на направените препоръки е изготвена актуализация на Областната стратегия за развитие на област Търговище за периода 2018-2020 година. Документите ще бъдат публикувани на сайта на Областна администрация – Търговище, секция „Стратегии и планове“.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище