Дата / Час


понеделник 17 юли 2017 - 14:52:54
изглед за печат
Днес се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Търговище.

То бе председателствано от Областният управител Митко Стайков и в него присъстваха кметовете на общините-членове на Асоциацията инж.Ешреф Ешрефов-кмет на Община Омуртаг, Хайредин Мехмедов-кмет на Антоново, зам. Кмета на Търговище-инж.Митко Панайотов и управителят на ВиК-дружеството инж. Явор Миланов.

В дневния ред бяха включени следните точки:
1.Съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите изготвен от „ВиК“ ООД град Търговище

2.Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК за 2018 г. да бъде 15 хил.лв.

3. Разни.Планът за стопанисване на активите изготвен от ВиК-оператора не се съгласува предвид забележки от страна на МРРБ и МОСВ.Той ще бъде върнат за доработка и прегласуван на следващо събрание.

Членовете на Асоциацията приеха решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 г. да бъде 15 хил. лв. До момента тя бе в размер на 12 500 лв.

В добър тон е преминал разговорът за бъдещето на ВиК Асоциация-Търговище между Областния управител Митко Стайков и кметовете на Попово-Людмил Веселинов и Опака-Лютфи Реянов в присъствието на зам . министъра на Регионалното развитие-Малина Крумова.

В края на миналата седмица заедно с управителят на водното дружество инж. Явор Миланов те бяха на посещение в МРРБ във връзка с евентуалното консолидиране на двете общини към Асоциацията.

По думите на Митко Стайков „съществува голяма вероятност присъединяването им да стане факт“.

„Нашата цел е и петте общини да се консолидират в Асоциацията по ВиК, за да можем да използваме европейско финансиране за подобряване на качеството на услугите и ВиК-инфраструктурата“, поясни областният управител.

На 18.07. предстои заседание на Асоциацията към Област Разград, на което темата също ще бъде разгледана.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище