Дата / Час


сряда 05 април 2017 - 15:40:33
изглед за печат
На 4 април, в столицата се проведе IX международна конференция за водния сектор БУЛАКВА на тема „Синя кръгова икономика”. Сред акцентите бeше напредъкът по проектите, изпълнявани по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
.
Участие във форума взеха oбластният управител на Търговище Валери Симеонов, главният секретар на Асоциация по ВиК – Търговище Ана Петрова и ВиК експертът Мара Величкова.

Конференцията откри министърът на икономиката Теодор Седларски. Той представи приоритетите, перспективите и изискванията пред ВиК отрасъла за по-ефективна работа. Министърът обърна внимание на въздействието, което кръговата икономика оказва върху цялата икономика за повишаване на ефективността при използването на първични суровини, чрез връщане на отпадъците в икономиката като висококачествени вторични суровини.

„В кръговата икономика продуктите и материалите имат по-дълъг жизнен цикъл и генерират по-голяма стойност, намаляват се отпадъците, оптимизира се използването на ресурси, чрез модели за рециклиране“ - каза министър Седларски в речта си при откриването на конференцията.

По думите му този подход работи не само за опазване на околната среда и осигуряването на устойчиви работни места, но и за насърчаване на иновациите в предприятията и постигане на финансови икономии и конкурентни предимства.

На участниците бяха представени добри практики и идеи в контекста на събитието.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище