Дата / Час


петък 25 ноември 2016 - 15:44:59
изглед за печат
Днес, в пресцентъра на Областна администрация Търговище се проведе съвместно заседание на Областния съвет по условия на труд и Областния съвет за тристранно сътрудничество.

На заседанието беше представен Проект на план за дейността на Дирекция „Инспекция по труда“ – Търговище през 2017 г. Директорът г-жа Галя Градинарова сподели, че е предвидено през следващата година да бъдат инспектирани предприятия от всички икономически дейности за гарантиране спазване на законодателството в областта на труда и заетостта.

Директорът на ТП на НОИ – Търговище г-н Петър Стоицов изнесе данни, от които стана ясно, че броят на трудовите злополуки на територията на област Търговище през деветмесечието на 2016 година се е увеличил с 67%, спрямо същия период на 2015 г. От общия брой трудови злополуки за 2016 г., 20 /36%/ са станали на работното място, а 35 /64%/ са се случили по време на отиване или връщане от работа. Повече от половината от трудовите злополуки /56%/ през деветмесечието са в сектор „Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили“, на второ място в списъка е секторът „Производство на необработено плоско стъкло“ /9%/.

В края на заседанието беше определен и състав на Комисията за излъчване на победители в конкурса „Най-добри здравословни и безопасни условия на труд в Област Търговище през 2016 година“, който ще се проведе през месец април 2017 г.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище