Дата / Час


четвъртък 28 април 2016 - 12:56:06
изглед за печат
В Областна администрация Търговище се проведе официалната церемония по награждаването на участниците в конкурса „Най-добри здравословни и безопасни условия на труд”, организиран от Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) към областния управител на област Търговище. В категорията „Големи предприятия” голямата награда спечели „Водоснабдяване и Канализация“ ООД -гр. Търговище. В категорията „Средни предприятия” победител стана „„ПИП ТРЕЙД“ ООД -с. Давидово.

Областният управител Светлин Бонев връчи наградите на победителите и благодари на всички ръководители на предприятия на територията на област Търговище за участието им в конкурса и за стремежа им да прилагат превантивни подходи срещу допускането на трудов травматизъм и професионални заболявания.

По данни на Дирекция „Инспекция по труда“ – Търговище, средните по големина предприятия в областта с наети от 50 до 249 лица са 79 на брой, с 3,17% дял от икономиката на Област Търговище. В тях работят 7791 наети лица, което съставлява 28,63% от заетите в областта. Големите предприятия със заети над 250 наети лица са 13 на брой, с 0,52% дял от икономиката на областта. В тях работят 6284 работници и служители, което съставлява 23,10% от заетите в областта.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище