Дата / Час


понеделник 25 април 2016 - 13:07:10
изглед за печат
На извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК - Tърговище бе подписан договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, със съществуващия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище. В заседанието участваха експерти от МРРБ и кметовете на общините-членове на Асоциацията: д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище, Танер Али-кмет на община Антоново, Ешреф Ешрефов – кмет на община Омуртаг.

Договорът бе подписан от областния управител Светлин Бонев, който е председател на Асоциацията, и управителя на водното дружество в областта инж. Явор Миланов. С документа, асоциацията възлага правото на "Водоснабдяване и канализация-Търговище" ООД да експлоатира и развива ВиК мрежата на територията на общините, които са членки на асоциацията.

Договорът е разработен от МРРБ по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и има за цел да подпомогне дейността на Асоциациите по ВиК при прилагане на Закона за водите и осъществяването на реформата в сектор ВиК. Срокът на договора е 15 години. През този период са предвидени 9 520 000 лв., собственост на ВиК оператора, с които ще бъдат направени подобрения, модернизация и реконструкция, в резултат на които ще е налице функционална промяна на публичните ВиК активи.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище