Дата / Час


сряда 13 април 2016 - 16:15:21
изглед за печат
Главният секретар на Областна администрация Търговище Тодорка Танева и експерти от администрацията участваха в дискусионен форум във връзка с Международния ден на ромите – 8 април. Събитието се проведе в заседателната зала на Общински съвет – Омуртаг, като участие в него взеха представители на РИО – Търговище, директори и преподаватели от образователни институции, председатели на народни читалища, представители на неправителствени организации от община Омуртаг и свещенослужители в местните религиозни храмове.

В рамките на форума се проведе тематична дискусия „Деца на мигранти и деца мигранти“ с целеви групи включващи ромската общност, социално уязвими семейства на мигранти с различен социален статус.

Сред основните обсъдени теми бяха:
международната трудова миграция като феномен и неговото въздействие върху семейства и подрастващи; специфика на деца на мигранти и деца мигранти, потребности и адекватен подход на институциите;отпадане от образователната система и наклонности към противообществени прояви при деца о тцелевата група; сътрудничество между институции и организации в интерес на целевата група в община Омуртаг.

В заключителната сесия участниците изразиха своите позиции и гледни точки по представените от общинските експерти теми.
Представителите на институциите се обединиха около идеята да координират действията си и да работят в още по-тясно сътрудничество за съдбата на децата мигранти.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище