Дата / Час


сряда 05 април 2017 - 15:40:33
изглед за печат
На 4 април, в столицата се проведе IX международна конференция за водния сектор БУЛАКВА на тема „Синя кръгова икономика”. Сред акцентите бeше напредъкът по проектите, изпълнявани по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
.
Участие във форума взеха oбластният управител на Търговище Валери Симеонов, главният секретар на Асоциация по ВиК – Търговище Ана Петрова и ВиК експертът Мара Величкова.

Конференцията откри министърът на икономиката Теодор Седларски. Той представи приоритетите, перспективите и изискванията пред ВиК отрасъла за по-ефективна работа. Министърът обърна внимание на въздействието, което кръговата икономика оказва върху цялата икономика за повишаване на ефективността при използването на първични суровини, чрез връщане на отпадъците в икономиката като висококачествени вторични суровини.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 31 март 2017 - 11:41:07
изглед за печат
Творческа вечер под наслов "Данковото кафене", посветена на писателя-сатирик Йордан Минчев, се проведе снощи в читалището в Търговище. Неговите книги „Всичко по един лев“ и „Българевник“ бяха представени от Божидар Николов - издател и редактор на първата. Откъси от тях чете актьорът Петър Петров. В паузите звучаха клавирни изпълнения на Петър Божанов.

За духа и таланта на Минчев говориха негови колеги и приятели от историческия музей и от Патриотичен клуб „Възраждане“.

За да подкрепи културната проява, на събитието дойде и областният управител на Област Търговище Валери Симеонов.[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 31 март 2017 - 11:40:14
изглед за печат
В началото на месец февруари 2017 г. Агенция за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси „2014-2020 г. финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9ОP001-3.006.

За постигане на целите на проектаАСП ще си сътрудничи с всички 265 общини. В рамките на дейностите вече са наети 56 областни координатора в подкрепа на политиката по деинституционализация за деца и възрастни. Предстои обособяване на 28 областни мобилни екипи за индивидуална работа на място с уязвими групи в трудно достъпни места, наемане на 10експерти по социална работа с денонощен режим на работа ситуирани към две пилотни дирекции „Социално подпомагане“ - София и Бургас, които ще реализират нов модел за закрила на деца и възрастни в специфични кризистни ситуации. Ще бъдат изготвени проучвания ипоследващи анализи в сферата на социалното включване за подкрепа на общинските стратегии за развитие на социалните услуги, като така ще се оцени ефективността и ефикасността на областните стратегии за развитие на социалните услуги.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 29 март 2017 - 21:25:00
изглед за печат
С намален капацитет ще работи Домът за стари хора в село Гърчиново община Опака. В момента, местата за настаняване там са 45, но от тази година те ще бъдат намалени на 37.

Това стана ясно днес, по време на заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа (ОССВП). Заседанието води заместник областният управител Недко Иванов. Пpeдcтaвени бяха гoдишните отчети и планираните coциaлни ycлyги зa 2017 г. на петте oбщини от област Търговище.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 29 март 2017 - 21:20:49
изглед за печат
Няма постъпили сигнали за корупция в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията (ООСППК) - Търговище, стана ясно на заседание, проведено днес под председателството на заместник областния управител на Област Търговище Недко Иванов. Приети бяха отчета за дейността през 2016 г. и програмата за работа на съвета през 2017 г.

Три са основните приоритети, по които ще се работи: Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена; Противодействие на корупцията по високите етажи на властта; Създаване на среда на обществена нетърпимост към корупцията.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 29 март 2017 - 14:44:24
изглед за печат
Под председателството на заместник областния управител Недко Иванов, Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе първото си заседание за 2017 година. Присъстваха представители на държавни институции, на общински администрации и на организации, работещи в сферата на интеграционната политика.

Основен акцент в заседанието бе приемане на плана за работа през 2017 г, в който са предвидени редица мерки, целящи малцинствените групи да се интегрират в обществения живот.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

неделя 26 март 2017 - 21:13:15
изглед за печат
Малко след 20 часа приключи изборният ден в област Търговище. Всички 261 секции в 28 МИР Търговище са затворени. Няма удължаване на изборния ден.

Председателят на РИК Търговище Гергана Цонева съобщи, че има постъпили сигнали и жалби за нарушения на изборното законодателство, но при извършените проверки, такива не са констатирани. Един от сигналите - за купуване и продажба на гласове в град Омуртаг, своевременно е прехвърлен към компетентните органи.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  1 2 3 ... 104 [105] 106 ... 139 140 141

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище