Дата / Час


събота 02 декември 2017 - 09:16:04
изглед за печат
На 01.12.2017 г. Областният управител г-н Митко Стайков ръководи заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район и на Регионалния координационен комитет към него. Г-н Стайков е ротационен председател на съвета с мандат 01.07.2017г.– 31.12.2017г. и това е второто за мандата заседание в Търговище. В заседанието участваха областни и зам. областни управители на Варна, Добрич и Шумен, както и представители на министерства, общини, управляващи органи на оперативните програми и други.

Основен акцент в заседанието беше съгласуването на актуализацията на Областната стратегия за развитие на област Търговище за периода 2018-2020г. Представена беше и предстоящата процедура „Развитие на туристически атракции“ по ОП „Региони в растеж2014-2020“, която ще бъде открита през м. януари 2018г.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 30 ноември 2017 - 17:36:22
изглед за печат
Днес, 30.11.2017г. се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Търговище, ръководено от областния управител г-н Митко Стайков. Основна тема на заседанието беше обсъждането на междинната оценка наОбластната стратегия за развитие (2014-2020г.), както и нейното актуализиране. Данните сочат, че към средата на периода на действие на стратегическия документ с най-добро изпълнение е приоритетът за подобряване на техническата инфраструктура. С най-ниски отчетени резултати са приоритетите, насочени към туризма, междуобщинското сътрудничество. Въз основа на направените препоръки е изготвена актуализация на Областната стратегия за развитие на област Търговище за периода 2018-2020 година. Документите ще бъдат публикувани на сайта на Областна администрация – Търговище, секция „Стратегии и планове“.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 30 ноември 2017 - 16:46:48
изглед за печат
Днес, 30.11.2017г. в Пресцентъра на Областна администрация-Търговище се проведе първото заседание на работна група относно изпълнението на „Областен план за превенция на престъпността за периода 2016 – 2018г.“

В работната група са включени представители на общините, както и водещи държавни институции.Задачата на създадената работната група е осъществяване на мониторинг по изпълнението на заложените в приетия от Областният съвет по сигурност и утвърден план за превенция на престъпността.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 29 ноември 2017 - 15:50:39
изглед за печат
Днес се проведе заседание на Постоянната работна група за изпълнение на дейности и задачи, свързани с правомощията на областния управител регламентирани в чл.58 от Закона за защита при бедствия, която разгледа постъпилите искания от кмета на община Антоново за нанесените щети на кметството и читалището в с. Изворово.

Членовете на Постоянната работна група взеха решение, че причинените вреди и повреди по кметството са в по-голяма степен от лошо стопанисване, а не само от дъжда и градушката. На това основание след гласуване се взе следното решение: На основание чл.21, ал. 5 от ПОДМКВПМС Постоянната работна група предлага на Областния управител на област Търговище да изпрати в МКВПМС становище, че само искането за щетите нанесени на читалището следва и е целесъобразно да се финансират.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 28 ноември 2017 - 13:56:07
изглед за печат
Днес, 28.11.2017г., в пресцентъра на Областна администрация Търговище се проведе съвместно заседание на Областния съвет по условия на труд и Областния съвет за тристранно сътрудничество.

Началник отдел "Статистически изследвания - Търговище" - г-жа Юлияна Митева, изнесе данни за наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище, които към края на месец септември 2017 г. наброяват 28114 души. Най-много наети лица има в отрасъл „Преработваща промишленост“. Намаление на наети лица е регистрирано в осем икономически дейности, като намалението е най-значимо в отраслите „Култура, спорт и развлечения“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Административни и спомагателни дейности“.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение, област Търговище заема 24-то място сред 28-те области в страната, следвана от областите Перник, Разград, Силистра и Видин. Най-голям е броят на наетите в областите София, Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 24 ноември 2017 - 18:09:36
изглед за печат
Днес Областният управител Митко Стайков присъства на тържество по повод 20-годишния юбилей на СК „Торнадо“ – гр.Търговище. Той честити празника на треньора Снежана Стоянова и пожела здраве и нови успехи на гимнастиците от „Торнадо“. По думите му, Клубът е гордост както за Търговище, така и за цялата област.

Специални гости на тържеството на търговищкия клуб бяха легендарният Йордан Йовчев и президентът на Българската федерация по спортна гимнастика Красимир Дунев.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  1 [2] 3 ... 75 76 77

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище