Дата / Час


петък 23 март 2018 - 16:49:00
изглед за печат
Областна администрация – Търговище информира, че Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост” в периода 26 март – 20 април 2018 г. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите с деца до 5 години за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на малки деца.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 21 март 2018 - 17:57:06
изглед за печат
Днес, 21.03.2018г., Областният управител г-н Митко Стайков бе официален гост на откриването на Международната изложба в Пловдив „Природа, лов и риболов 2018“.
Изложбата се организира под егидата на Министерството на замеделието, храните и горите и бе открита от заместник-министърът Атанас Добрев . На изложението участваха фирми, които предлагат ловни и риболовни пособия, муниции, принадлежности, облекло, обувки, аксесоари, храни, оптически и навигационни уреди, високо проходими машини АТВ и УТВ, действащи реплики на старинни оръжия, ловни трофеи и реплики на старинни оръжия.
Изложбата е най – мащабният в България форум за опазването на природните богатства и тяхното пълноценно използване. Тя разкрива възможността на посетителите за първи път да видят зоната за екстремни спортове, която включва специализирана екипировка, модерно оборудване, атракции, алтернативен туризъм и много други новости.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 20 март 2018 - 16:28:44
изглед за печат
Днес, 20.03.2018г., по инициатива на Областният управител г-н Митко Стайков и координаторът на фондация „Искам бебе“ – Невена Стоянова бе направено дарение на бебешки храни в Комплекса за здравни и социални услуги (КЗСУ) - Търговище. Областният управител направи оглед на Комплекса в който има 39 деца, настанени в 3 звена.
Директорът на КЗСУ – Миглена Сотирова сподели за наболелите проблеми в центъра свързани с парната инсталация на сградата, недостиг на бебешки адаптирани млека, памперси и други консумативи свързани с тяхната нормална дейност. От своя страна г-н Стайков обеща и пое ангажимент да съдейства за разрешаването им.
В Комплекса работят медицински специалисти, социални работници, психолози, рехабилитатори, логопеди и други.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 20 март 2018 - 13:36:51
изглед за печат
Областна администрация Търговище ще участва в глобалната инициатива „Часът на Земята“. На 24 март, събота, от 20.30 ч. за час ще бъде загасено осветлението на администрацията в знак на съпричастност с проблемите на околната среда.
Ръководството на Областна администрация Търговище призовава населението от областта също да изключи осветлението в домовете си в рамките на час в подкрепа на действията за опазване на биологичното разнообразие и природата.
Кампанията се организира за 12 път от Световния фонд за дивата природа WWF и тази година се провежда под наслова „Свържи се с природата“.
През 2017 г. в инициативата се включиха 110 града от България, институции, неправителствени организации, представители на бизнеса и други.
Областна администрация Търговище

понеделник 19 март 2018 - 18:00:03
изглед за печат
Днес, 19.03.2018г., в Областна администрация Търговище се проведе редовно заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията /ООСППК/. То бе открито от областния управител г-н Митко Стайков в качеството му на председател на съвета.
На заседанието присъстваха представители на общините от област Търговище и териториалните структури на изпълнителната власт. На него бяха обсъдени Отчетния доклад за дейността за 2017 г. и Програма за дейността на ООСППК за 2018 г.
В годишния отчет е отразено, че през изминалата година институциите на областно ниво от изпълнителната власт са постигнали съгласуваност на действията си, което води до добре изградена система от антикорупционни органи и звена на местно ниво. Друг важен аспект в дейността на администрациите е по отношение на взетите мерки, които се изразяват в проведени обучения на служителите по въпросите за превенция и противодействие на корупцията.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 14 март 2018 - 16:14:07
изглед за печат
За поредна година Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) към Областния управител на област Търговище, отправя покана към предприятията, регистрирани и опериращи на територията на област Търговище, да участват в конкурс „НАЙ-ДОБРИ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ - 2017 г.“.
Основната цел на инициативата е да се отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в област Търговище и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.
В конкурса за Областни награди по здравословни и безопасни условия на труд могат да вземат участие предприятия от всички икономически дейности, като за целта те следва да попълнят и изпратят в съответния срок Заявление за кандидатстване (по образец).
Кандидатите ще се съревновават разпределени в категории в зависимост от числеността на персонала към момента на подаване на заявлението.
Препоръчително е в кандидатстващите предприятия, през предходната година (2017 г.) да не е допусната смъртна злополука, или злополука, довела до инвалидност.
Дисквалифицират се от участие кандидати, за които се установи, че в заявлението за кандидатстване са попълнили неверни данни.
Победителите във всяка от категориите, ще бъдат определени от специално създадена за целта комисия.
Класирането ще се извърши въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване и представените по преценка на съответния кандидат допълнителни материали (включващи: снимки, илюстрации, графики, диаграми и т.н.), като е възможно да бъде организирана и среща с представители на предприятието или посещение на място от представители на Комисията на ОСУТ по местонахождение на предприятието.
Заявлението за кандидатстване е публикувано на интернет страницата на Областна администрация-Търговище и може да бъде изтеглено от тук.
Адресът, на който следва да се изпращат заявленията (формулярите) за кандидатстване на хартиен носител е: Областна администрация, ул.”Стефан Караджа” № 2, гр. Търговище, 7700.
Заявленията за кандидатстване и снимковия, или видеоматериал трябва да бъдат подадени и по електронна поща на e-mail адрес: oblast@tg.government.bg.
Крайният срок за подаване на заявления е 16 април 2016 г. /понеделник/. Документи, подадени след тази дата, не подлежат на разглеждане.
В случаите, когато документите са изпратени по пощата, или чрез куриерска служба, за дата на подаване се счита датата на пощенското клеймо, съответно отбелязаната дата на подаване на пратката.
За контакти и допълнителна информация: Областна администрация – Търговище,
тел.: 0601 61335 и 0895 243 000.
Областна администрация Търговище

вторник 13 март 2018 - 14:26:07
изглед за печат
Днес, 13.03.2018г.,в пресцентъра на Областна администрация Търговище Областният управител г-н Митко Стайков информира за предстоящите инфраструктурни проекти и превантивните ремонтни дейности . На срещата присъстваха кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров и Директора на Областно пътно управление Марчо Марчев.
Започват ремонтни дейности на следните възлови участъци – Община Търговище: Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец – 28,825км., Община Попово: Попово – Водица – 17,441км., Попово – Опака – 13км., които се очакват да бъдат завършени до края на месец Октомври.Обща стойност на ремонтните дейности е 27,130 млн. лева.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  1 2 [3] 4 ... 77 78 79

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище