Дата / Час


понеделник 02 юли 2018 - 16:43:04
изглед за печат
Днес, 02.07.2018 г. в пресцентъра на Областна администрация Търговище се проведе обществено обсъждане на проекта на Концепция на Закона за социалните услуги. Областният управител г-н Митко Стайков откри срещата, в която участваха заместник-областният управител Панайот Димитров, представители на общините, началникът на РУО Търговище, директорът на ДБТ Търговище, представители на социалните дирекции, неправителствени организации и други.
Г-н Митко Стайков посочи, че целта на общественото обсъждане е осигуряване на публичност и прозрачност на всеки етап от разработването на новото законодателство в областта на социалните услуги, както и включването с мнения и предложения на възможно най-широк кръг лица и заинтересовани страни. Всички получени предложения и мнения ще бъдат обсъдени в работна група към МТСП с цел финализиране на концепцията.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

петък 29 юни 2018 - 16:14:31
изглед за печат
Днес, 29.06.2018г., Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков участва в извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020.
Комитетът за наблюдение е колективен орган, основан на принципа на партньорството, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на съответните оперативни програми. Г-н Митко Стайков е член на Комитета от квотата на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 28 юни 2018 - 17:42:47
изглед за печат
Днес, 28.06.2018, г-н Панайот Димитров – заместник областен управител на област Търговище посети почивната база на община Търговище в гр. Балчик.
В момента там на заслужена почивка са изявени ученици от с. Кралево, като престоят им се финансира от община Търговище. Те са част от 240 даровити ученици, получили награди от различни форуми и участващи в танцови и музикални състави и формации.
Децата и техните ръководители споделиха, че са изключително доволни от почивката си и благодарят на местната управа в Търговище за предоставената възможност.
От миналата година почивната база се ремонтира и осъвременява поетапно, като този процес ще продължи и занапред.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 28 юни 2018 - 17:36:00
изглед за печат
Днес, 28.06.2018, г-н Панайот Димитров – заместник областен управител на област Търговище участва в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет към РСР в Североизточен район (СИР), което се проведе в гр. Балчик.
В заседанието участваха представители на министерства, областните управители Варна, Добрич и Шумен, представители на общини от Североизточния район, както и на организациите на работодателите, работниците и служителите и на Управляващите органи на Оперативните програми. Заседанието се ръководи от Областния управител на област Добрич.
Основни акценти от заседанието бяха приемането на Годишния доклад за 2017 г., относно наблюдението и изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020г., както и направено допълнение на Областната стратегия за развитие на област Варна в частта свързана с устойчивата мобилност. Представителите на управляващите органи на оперативните програми представиха актуална информация за изпълнението на програмите на територията на СИР и възможности за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури.
Материалите от заседанието ще бъдат качени на сайта на Областна администрация – Търговище, секция „Съобщения“.
Официалното прессъобщение от заседанието може да прочетете тук.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 28 юни 2018 - 13:16:32
изглед за печат
Професионално обучение на ученици в холдингите на „Шишеджам” в Търговище и бъдещата им професионална реализация в завода бе целта на работна среща, чийто домакин бе областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков. На срещата присъстваха представители на централното управление на „Шишеджам” в Република Турция, директорите на Дирекциите „Човешки ресурси” в трите завода на „Тракия Глас България” ЕАД в Търговище, началникът на Регионалното управление на образованието г-жа Елка Станчева, г-н Стефан Станчев – началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” в РУО и директорът на Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики” г-н Николай Николов.
„Мисля, че тази среща е първата стъпка, чрез която да мотивираме учениците да кандидатстват в дуална форма на обучение и по този начин да се осигурят професионално подготвени кадри за заводите на „Шишеджам” в Търговище”, заяви областният управител и подчерта, че съвместната им работа ще бъде полезна относно осигуряването на работна ръка от региона.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 26 юни 2018 - 16:57:45
изглед за печат
Днес, 26.06.2018 г. заместник областният управител на област Търговище г-н Панайот Димитров, придружен от Петър Петров - експерт по отбранително-мобилизационна подготовка от администрацията, направи оглед на състоянието на 8 язовира в общините Търговище и Омуртаг. Проверката е във връзка с обявения жълт код за областта за очаквани интензивни валежи днес и утре и отговорността, която държавната власт носи за осигуряване безопасността на хората.
Г-н Димитров провери язовирите Росина, Пресиян, Лиляк, Царевци, Горно Козарево, Беломорци, Руец и Вардун. На място той констатира, че повечето от язовирите са в добро състояние, а Царевци, Беломорци и Горно Козарево са на кота преливен ръб. В тази връзка са взети необходимите мерки и са проведени разговори с общинското ръководство на Омуртаг и собствениците на язовирите за осигуряване на постоянно наблюдение.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

вторник 26 юни 2018 - 15:54:15
изглед за печат
Днес, 26.06.2018 г. на пресконференция в Областна администрация Търговище областният управител г-н Митко Стайков официално представи новия заместник областен управител г-н Панайот Димитров.
„Тази промяна беше наложителна, за да се подобри комуникацията и координацията в Областна администрация”, заяви губернатора. Той съобщи още, че от 16.06.2018 г. Стефан Иванов е освободен от поста заместник областен управител. Според г-н Стайков промяната в управлението ще се отрази положително на съвместната работа с новия му заместник в полза на хората.
„За мен встъпването в длъжност в Областна администрация е голямо предизвикателство, но не невъзможно. До сега кръгозорът беше Община Търговище, сега се разширява – Област Търговище”, заяви Панайот Димитров и увери, че ще подпомага областния управител при изпълнението на неговите правомощия. Заместник областният управител ще отговаря за държавната собственост, енергийната ефективност, здравеопазването, заетостта и социалната политика, младежта, спорта и туризма и др.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  1 2 3 ... 88 89 90

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище